Forsiden / Artikler / Info / Ligningstall for 2011 er nå tilgjengelig

Ligningstall for 2011 er nå tilgjengelig

(18.10.2012) Våre kunder finner nå oppdaterte ligningstall på alle personer i vår kredittsjekk.

Antall personer med ligning i 2011, sammenlignet med 2010

 
Totalt i 2011: 4 257 118
Totalt i 2010: 4 349 365
 
 

Forklaring på nedgang

- At antall personer med ligning har gått ned fra 2010 til 2011, skyldes trolig at vi nå ikke får ligning for døde personer, kommenterer datakvalitetsansvarlig Tore Lia i AAA Soliditet. - Det fikk vi for 2010.

 

Må ha saklig grunn

- Ligningen vil som før være offentlig tilgjengelig via en rekke nettsteder, mens man som kjent må ha en saklig grunn for å få tilgang til ligningen hos oss, sier Tore Lia.

 

Ligningen gir informasjon om:

  • Alminnelig inntekt (Brutto minus fradrag)
  • Formue
  • Utlignet skatt
  • Skatteklasse

AAA Soliditet har laget en egen beregningsmodell for å beregne bruttoinntekten.

 

Personligningen innvirker på ENK

Skatteligningen av personer innvirker på vurderingen av enkeltpersonforetak, fordi innehaveren har det fulle og hele økonomiske ansvaret for virksomhetens forpliktelser. Det skilles ikke mellom personens private og næringsrettslige ansvar.

 

Stor betydning for Soliditet-kundene

- Skatteligningen er et informasjonselement i personopplysningen som er av stor betydning for våre kunder, enten den blir brukt som et frittstående element eller som en variabel i våre scorekort, understreker Tore Lia. - Denne informasjonen er av avgjørende betydning for om Soliditet-kundene sier "ja" eller "nei" til å gi privatpersoner kreditt.

 

Skatteklasser:

1:   Enslig/ugift uten barn
1E: Ektepar med eller uten barn som er lignet hver for seg
2:   Enslige forsørgere eller ektepar hvor den ene ektefellen har kr. 0,- i inntekt
2F: Ektepar med eller uten barn, og hvor den samlede inntekt er så lav at felles ligning gir lavest skatt. (Normalt har den ene ektefellen da en inntekt under kr. 20.000,-)