Forsiden / Artikler / Info / Nyhet: Nytt foretaksscorekort

Nyhet: Nytt foretaksscorekort

(26.10.2010) 1. november lanserer Lindorff Decision et helt nytt scorekort for vurdering av norske foretak. Fortsatt får du en risikovurdering over hvilke av dine kunder som sannsynlig kommer til å gå konkurs, men nå vet vi med større sikkerhet hvem dette er.

Økt krav til oppdaterte scorekort

Økonomisk turbulens har de siste årene preget økonomien i Norge og verden for øvrig.  I Norge har vi vært gjennom en sterk etableringsvekst i AS Norge, som toppet seg mot slutten av 2007. Tall fra  Lindorffanalysen tredje kvartal viser en mer stabil etableringshyppighet i 2010. Den er likevel rundt 40 % lavere enn i toppåret 2007. Videre har vi sett at både antall konkurser og selskaper med betalingsanmerkninger økte kraftig i starten av 2009 for så å avta gradvis frem til i dag (Q3). Mye tyder på at finanskrisen har ryddet bort mange av de dårligste bedriftene og at vi nå står igjen med et mer robust og likvid AS'er i Norge.

(Fig. 1 Utvikling nyetableringer og konkurser, Kilde: Norske AS analysen, Lindorff Decision)

 

Gjennom den erfaringen man får gjennom en turbulent økonomisk periode, økes forutsetningen for at kunnskapen om fremtiden øker blir større.

I likhet med deg har også Lindorff Decision fulgt de siste års utvikling nøye, spesielt med tanke på hvordan vår kompetanse kan hjelpe deg til å foreta bedre kredittbeslutninger.

 

Bedre skille mellom gode og dårlige kunder

Fra 1. november kan du nå vurdere risikoen på dine kunder med tillitt til at den absolutt ferskeste informasjonen er brukt til å utvikle Decisions "motor", Decision Score.

I vår verden handler det om hvor godt våre modeller skiller mellom de gode og de dårlige kundene. For å måle prediksjonskraften til en scoremodell benytter vi et velkjent måltall, KS (Komolgov-Smirnov). Enkelt forklart er det slik at jo høyere KS-verdi desto høyere prediksjonskraft og bedre forutsetning til å fortelle hvilke kunder som kommer til å gå konkurs eller ikke. Og det er nettopp dette det handler om. Når du kredittvurderer, er det to feil du kan begå; enten sier du ja til en du burde ha sagt nei til (reelt tap), eller så sier du nei til en du burde sagt ja til (tapt inntekt). Begge tilfeller er selvfølgelig uønsket, og derfor er nettopp prediksjonskraften viktig.

Grafen nedenfor illustrer hvor mye Decision Score er forbedret i forhold til dagens modell. Prediksjonskraften har økt med hele 50 % fra KS 20 til 33. (Da gammel modell ble utviklet var prediksjonskraften på tilsvarende nivå som den nye, men som følge av markedsutviklingen så er ikke lenger dagens modell optimal). Sagt med andre ord vil den nye modellen være gjennomsnittlig 50 % bedre til å skille mellom de selskapene som kommer til å gå konkurs, og de som ikke vil gå konkurs.

(Fig.2 KS (Komologov-Smirnov), Kilde; Lindorff Decision)

 

(Fig. 3 Sammenligning gammel og ny Decision Score, Kilde: Lindorff Decision)

 

Det er verdt å merke seg fra Fig. 3 at andelen dårlige ("bad-andel") i sone 1 har økt fra 16,9 % til 29,5 %. Dette betyr at dersom et selskap befinner seg i sone 1 etter innføring av den nye modellen, er sannsynligheten for uerholdelighet (konkurs, tvangsavvikling, akkord og insolvens) nesten dobbelt så stor i forhold til tidligere modell. Samtidig har risikoen for konkurs blant selskaper i sone 5 også blitt redusert med det dobbelte.

 

Endringer i overvåkingsporteføljen

Konsekvensen av å lansere et nytt scorekort er naturligvis at enkelte selskaper endrer risikonivå (sone) ved at de flytter mellom rød, gul og grønn anbefaling. For de som benytter Decisions overvåkingstjeneste vil disse sannsynligvis merke en økning i antall endringer i forbindelse med overgangen fra gammel til ny modell. Totalt er det rundt 36 % av alle norske aksjeselskap som får endret sone, det vil si at de endrer sin risikokategori (1 - 5). Ser vi mer i dybden på endringene kan de oppsummeres slik;

  • 8 % av alle selskaper endrer beslutning i form av farge
  • 0,1 % endrer beslutning fra Grønn til Rød
  • 4 % endrer beslutning fra Grønn til Gul
  • 0,15 % endrer beslutning fra Rød til Grønn

 

Hva betyr endring av scorekort for deg som kunde?

Indikatorer for økonomisk opp- og nedgang, konkursutvikling og etableringshyppighet, taler alle sitt for at forutsetningene for å drive forretning endrer seg i takt med omgivelsene. For å holde tritt med endringen er det viktig å ha de mest oppdaterte verktøyene. Med Lindorff Decisions nye foretaksscorekort får du markedets nyeste verktøy for vurdering av dine kunders konkursrisiko. Med en gjennomsnittlig forbedring av prediksjonskraften på hele 50 % betyr det at vi kan hjelpe deg med å skille mellom de god og de dårlige mer effektivt. Si JA til de rette kundene!