Forsiden / Artikler / Info / NYHET: Nytt personscorekort

NYHET: Nytt personscorekort

(24.06.2011) Vi har utviklet en ny og forbedret logistisk modell, som predikerer sannsynligheten for mislighold innen 12 måneder for personer. Modellen skiller nå enda sterkere mellom gode og dårlige kunder. 

27. juni lanserer vi et helt nytt scorekort for kredittsjekk av norske privatpersoner. Fortsatt får du en risikovurdering over hvilke av dine kunder som sannsynlig kommer til å misligholde, men nå vet vi med større sikkerhet hvem dette er. 

FORBEDRET MODELL MED ØKT PREDIKSJONSKRAFT

I vår verden handler det om hvor godt våre modeller skiller mellom de gode og de dårlige kundene. For å måle prediksjonskraften og separasjonsevnen til en scoremodell benytter vi et velkjent måltall, KS (Kormogolov-Smirnov). Enkelt forklart er det slik at jo høyere KS-verdi, desto høyere prediksjonskraft og bedre forutsetning til å fortelle hvilke kunder som kommer til å misligholde. Og det er nettopp dette det handler om. Bevilger du kreditt og rettmessig kredittvurderer, er det to feil du kan begå; enten sier du ja til en du burde sagt nei til (reelt tap), eller så sier du nei til en du burde sagt ja til (tapt inntekt). Begge tilfeller er selvfølgelig uønsket derfor er nettopp prediksjonskraften viktig.

Grafen nedenfor illustrerer hvor mye Decision Score er forbedret kontra den tidligere modellen; prediksjonskraften har økt fra en KS på 40 til 65. Dette vil igjen føre til at en kunde i sone 1 nå har større sannsynlighet for å misligholde enn tidligere og at en kunde som scorer i sone 3 - 5 har desto mindre sannsynlighet for å misligholde. I tillegg har antall kunder i kontrollsonen (sone 2) blitt kraftig redusert.

(Fig.1 KS (Komologov-Smirnov) Personscorekort, Kilde: Lindorff Decision)

 

HVA BETYR ENDRINGEN AV SCOREKORTET FOR DEG SOM KUNDE? 

Redusert tap - minimering av risiko

Vi fanger nå opp en større andel dårlige kunder i sone 1. Vi anbefaler som alltid ikke å gi kreditt til søkere i sone 1, men forespørre kontant betaling eller forhåndsbetaling av faktura.

 

Økt salg på trygge betalere - maksimering av inntjening

I en statistisk modell vil det alltid være en feilmargin, og vi streber alltid etter å minimere denne feilmarginen slik at bunnlinjen hos våre kunder forbedres. Sannsynligheten for mislighold og andelen ikke kredittverdige personer i sone 2-5 er kraftig redusert i den nye modellen. Vi hjelper deg til å si JA til de RIKTIGE kundene.

 

Effektiviseringsgevinst - redusering av kostnader

Modellen er mer presis og dermed et bedre styringsverktøy for risiko i kredittporteføljen. Den kan med større trygghet brukes som et pro-aktivt beslutningsverktøy og bidra til å kutte kostnader i forhold til beslutningsprosessen.