Forsiden / Artikler / Nyttig / En liten stigning i konkurstallene i mai

En liten stigning i konkurstallene i mai

(08.06.2011) Brønnøysundregistrene sier i en pressemelding at antallet konkurser og tvangsavviklinger økte  med 3,8 prosent i mai i år, sammenlignet med mai 2010.

Tvangsavviklinger økte med 17,8 prosent, mens det bare var en svak økning i tallet på konkurser, med 0,7 prosent. I løpet av årets fem første måneder var det en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger på 3,7 prosent.

I mai ble det registrert 411 konkurser og 106 tvangsavviklinger. De tilsvarende tallene for mai 2010 var 408 konkurser og 90 tvangsavviklinger.

I løpet av årets fem første måneder ble det registrert 1933 konkurser og 572 tvangsavviklinger. De tilsvarende tallene for 2010 var 2002 konkurser og 598 tvangsavviklinger. For perioden januar - mai har det med andre ord vært en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger på 3,7 prosent.

Selv om det for landet som helhet var en svak økning i konkurstallene i mai i år, hadde Oslo en nedgang på 17,3 prosent i konkurser og tvangsavviklinger. Oppland og Møre og Romsdal hadde begge en nedgang på 14,3 prosent, både Finnmark og Nord-Trøndelag hadde en nedgang på 12,5 prosent. Størst økning i konkurstallene har Hedmark, med 137,5 prosent flere konkurser og tvangsavviklinger i forhold til mai i fjor. Vest-Agder hadde en økning på 50,0 prosent, og i Rogaland økte det samlete tallet med 45,2 prosent.

- Vi ser at konkurstallene nå stiger svakt, etter at tendensen de siste månedene har vært en jevn nedgang. Hvorfor dette skjer, har vi ingen bestemt oppfatning av, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret.

 

Hva er konkurs og tvangsavvikling?

Konkurs åpnes når en person eller selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.

Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret - eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.

 

Les hele pressemeldingen, og se fylkesoversikt over endringen i konkurser og tvangsavviklinger.