Forsiden / Artikler / Nyttig / Betydelig færre konkurser første halvår

Betydelig færre konkurser første halvår

(06.07.2012) Første halvår i år var tallet på konkurser og tvangsavviklinger 16,3 prosent lavere enn i samme periode i fjor, ifølge pressemelding fra Brønnøysundregistrene.

Juni 2012 hadde 15,2 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn juni 2011.

Totalt ble det registrert 2 566 konkurser og tvangsavviklinger i løpet av årets seks første måneder, mot 3 065 i samme periode i fjor, det vil si en nedgang på 16,3 prosent.
- Vi ser samme tendens hittil i år somfor hele fjoråret. Dette er gledelige tall, og vi håper at nedgangen fortsetter i andre halvår, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret.

 

Telemark størst reduksjon
Telemark er det fylket som har hatt størst reduksjon i konkurstallene, med 43,7 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger første halvår i år enn i fjor. Hedmark hadde en nedgang på 37, 3 prosent og Oslo på 29,7 prosent.
Enkelte fylker opplever likevel en økning i konkurstallene. Første halvår i år økte Møre og Romsdal tallet på konkurser og tvangsavviklinger med 38,2 prosent, i Troms økte antallet med 13,2 prosent og i Vest-Agder med 12, 6 prosent.

 

Juni-tallene
Også junitallene viser nedgang for landet som helhet. I juni 2012 hadde vi 475 konkurser og tvangsavviklinger her i landet, mens tallet for juni 2011 var 560, en nedgang på 15,2 prosent.
Telemark hadde størst nedgang i juni, med 76,0 prosent, Hedmark en nedgag på 54,5 prosent og Sogn og Fjordane en nedgang på 53,8 prosent.
Samtidig økte konkurstallene for juni i noen fylker, i Møre og Romsdal med 108,3 prosent, i Troms med 58,3 prosent og i Nord-Trøndelag med 46,7 prosent.
 
 

Hva er konkurs og tvangsavvikling?
Konkurs åpnes når en person eller selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.
Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret - eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.

 

Les hele pressemeldingen og se fylkeoversikt over konkurser og tvangsavviklinger