Forsiden / Artikler / Nyttig / Flere får betalingsanmerkninger

Flere får betalingsanmerkninger

(14.09.2012) Til tross for at nordmenn flest har fått bedre råd, fortsetter antall betalingsanmerkninger å øke. Siste året har 2,1 prosent flere fått anmerkning. Kilde: Intrum Justitia

Paradoks

- Det er et stort paradoks at stadig flere får betalingsanmerkning når det går så bra i Norge, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i kreditthåndteringsselskapet Intrum Justitia.

Tall som Intrum Justitia har innhentet fra kredittopplysningsselskapet AAA Soliditet, viser at det ved utgangen av første halvår var registrert 223.550 personer med betalingsanmerkninger i Norge. Det er en oppgang på 4.639 personer, eller 2,1 prosent, fra samme tidspunkt i fjor.

 

Høy gjeld

Det er høyest andel personer med betalingsanmerkninger i aldersgruppen 36-45 år. Her er 62.551 personer registrert med anmerkning. Det tilsvarer 28 prosent av alle som har betalingsanmerkning.

- Folk i denne aldersgruppen har den høyeste gjeldsbyrden, og det er nok en av forklaringene til at de kommer dårlig ut. Det er en del som lever over evne, noe som kan resultere i anstrengt økonomi og betalingsanmerkning, sier Intrum Justitia-lederen.

 

Alvorlig anmerkning

Hun tror det er mange som ikke vet hva en betalingsanmerkning er, og hvilke følger en slik anmerkning kan få. - En betalingsanmerkning er som en blinkende, blå lampe som varsler om at vedkommende er en dårlig betaler. Bankene gir sjelden lån til disse personene. Det blir også svært vanskelig å få annen type kreditt, sier Korsnes. Hun synes det er synd at mange helt unødvendig pådrar seg en anmerkning.

 

Kan slettes

- En betalingsanmerkning betyr at det er registrert en ubetalt inkassosak på deg. 30 dager etter at kravet er oversendt forliksråd eller namsmann, blir man registrert i kredittopplysningsbasen, forklarer hun. Den gode nyheten er at betalingsanmerkningen normalt slettes samme dag som kravet er gjort opp.

 

3 råd til personer i etableringsfasen:

1. Fastrente på hele eller deler av boliglånet gir økt forutsigbarhet på månedlige utgifter. Nå er det svært gunstige betingelser for fastrentelån, derfor anbefaler mange eksperter å binde renten.

2. Sett opp et budsjett som viser månedlige inntekter og utgifter. Selv om budsjett kan høres kjedelig ut, er det et effektivt verktøy for å holde orden på privatøkonomien.

3. Sørg for at du til enhver tid har en økonomisk buffer. Med 30-50.000 kroner stående på en egen konto, er du i stand til å håndtere uforutsette utgifter, for eksempel når kjøleskapet og vaskemaskinen ryker samtidig.

 

Fylkesoversikt

 

2012

2011

Endring (%)

AKERSHUS

21435

20974

2,2

AUST-AGDER

4719

4705

0,3

BUSKERUD

12650

12489

1,3

FINNMARK

4548

4649

-2,2

HEDMARK

10496

10243

2,5

HORDALAND

18503

18200

1,7

MØRE OG ROMSDAL

9198

9097

1,1

NORDLAND

11884

12099

-1,8

NORD-TRØNDELAG

5922

5870

0,9

OPPLAND

8991

8934

0,6

OSLO

30882

29632

4,2

ROGALAND

13743

13335

3,1

SOGN OG FJORDANE

2803

2759

1,6

SVALBARD

3

7

-57,1

SØR-TRØNDELAG

11594

11659

-0,6

TELEMARK

8613

8507

1,2

TROMS

8060

8130

-0,9

VEST-AGDER

6569

6361

3,3

VESTFOLD

12154

11880

2,3

ØSTFOLD

15398

15152

1,6

*ANDRE

5385

4229

27,3

Totalt

223550

218911

2,1

 

Kide: Intrum Justitia - AAA Soliditet AS