Forsiden / Artikler / Nyttig / 31,9 prosent flere konkurser

31,9 prosent flere konkurser

(03.06.2013) I mai i år ble det registrert 31,9 prosent flere konkurser og tvangsavviklinger enn i mai 2012. Hittil i år er stigningen 15,1 prosent på landsbasis, målt i forhold til fjorårets fem første måneder. (Kilde: Konkursregisteret)

I landet som helhet ble det i mai registrert 521 konkuser og tvangsavviklinger, mens det tilsvarende tallet for mai 2012 var 395. Dette er en økning på 31,9 prosent.

- Også for april så vi en økning i konkurstallene, mens tallene for mars lå noe lavere enn i fjor. Det er nok ennå for tidlig å si om vi nå er inne i en ny, langvarig utvikling med økende konkurstall, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret.

Blant fylkene har Oslo den største økningen i konkurstallene for mai, med 158,5 prosent. I Østfold økte tallet på konkurser og tvangsavviklinger med 92,9 prosent, og i Troms med 70,0 prosent.

Tross stigningen på landsbasis, hadde noen fylker likevel færre konkurser og tvangsavviklinger i mai i år, sammenliknet med fjorårets maimåned. I Sogn og Fjordane ble det for eksempel registrert 55,6 prosent færre, og i Vestfold 37,5 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger i mai.

 

Hittil i år
For årets første fem måneder ble det registrert 2 406 konkurser og tvangsavviklinger, mot 2 090 i samme periode i fjor, en økning på 15,1 prosent.

I løpet av årets første fem måneder hadde Oslo den største økningen, med 44,9 prosent. I samme periode økte konkurstallene for Rogaland med 38,5 prosent og Hedmark med 31,9 prosent.

 

Hva er konkurs og tvangsavvikling?

Konkurs åpnes når en person eller et selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.
Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret - eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.

 

Les hele pressemeldingen og se konkursstatistikk