Forsiden / Artikler / Nyttig / Konkurstall for februar 2011

Konkurstall for februar 2011

(04.03.2011) En pressemelding fra Brønnøysundregistrene viser til at tallet på konkurser og tvangsavviklinger i februar 2011 lå på omtrent samme nivå som i februar 2010, med en nedgang på 1,8 prosent. For januar og februar samlet var det en økning på 3,2 prosent i forhold til fjorårets to første måneder.

Månedsstatistikk fra Konkursregisteret viser at det er ingen store endringer i de samlede konkurstallene for februar, sammenlignet med fjorårets februartall. Landet som helhet opplevde 484 konkurser og tvangsavviklinger i februar i år, mens det tilsvarende tallet for februar 2010 var 493. Dette er en nedgang på 1,8 prosent.

For de ulike fylkene er det en del variasjoner.

For februar hadde Finnmark størst økning, med 125 prosent, fire konkurser og tvangsavviklinger i februar i fjor mot ni i år. Hordaland hadde en samlet økning på 43,9 prosent (fra 41 i fjor til 59 i år).
Buskerud hadde den største reduksjonen, med 48,6 prosent (37 i fjor, 16 i år). Vestfold reduserte sine konkurser og tvangsavviklinger med 31,9 prosent (fra 47 i fjor til 29 i år).

Konkurstallene hittil i år, samlede tall for januar og februar, viser en økning på 3,2 prosent på landsbasis (980 i år mot 950 i fjor). Her hadde Rogaland den største økningen, med 56,4 prosent (55 i fjor, 86 i år). Størst nedgang hadde Buskerud, med 32,8 prosent (45 i år mot 67 i fjor).

 

Hva er konkurs og tvangsavvikling?

Konkurs åpnes når en person eller selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.

Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret - eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.

 

Her kan du lese hele pressemeldingen, og se fylkesoversikt over endringen i konkurser og tvangsavviklinger.