Forsiden / Artikler / Nyttig / Konkurstallene blir stadig lavere

Konkurstallene blir stadig lavere

(13.12.2010) I november fortsatte konkurstallene å krype nedover, sier Brønnøysund i en pressemelding 01.12.2010. Det ble registrert færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november 2009. Hittil i år har vi hatt 14,1 prosent reduksjon i antallet konkurser og tvangsavviklinger, sammenliknet med i fjor.

Det samlede antallet konkurser og tvangsavviklinger i Norge hittil i år er 5 206, mens det i samme tidsrom i fjor ble registrert 6 063 konkurser og tvangsavviklinger. For november er antallet 434 i år, mot 487 i fjor.

- Vi ser den samme tendensen som vi har sett hele dette året, at konkurstallene synker i forhold til i fjor. Det er i dag ikke noe som tyder på at denne tendensen er i ferd med å avta, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret.

Sør-Trøndelag er det fylket som hadde størst nedgang i konkurstallene i løpet av årets elleve første måneder: 32.5 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger. Møre og Romsdal og Buskerud har redusert antallet med 26.1 prosent, og Telemark med 26.0 prosent.

Ser vi på november 2010 isolert, har Hedmark den største reduksjonen, med 61.9 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november 2009. Tilsvarende hadde Nordland en nedgang på 48.6 prosent.

Noen få fylker har høgere tall i år enn i fjor. Akershus opplevde 49,0 prosent flere konkurser og tvangsavviklinger i november i år enn i november 2009, og Rogaland økte med 45,2 prosent.

Det er ennå et stykke ned til konkurstallene vi hadde før finanskrisa satte inn. I løpet av de elleve første månedene av 2008 ble det for eksempel registrert 3 864 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, og i 2007 ble det registrert 3 364 i samme tidsrom.

 

Hva er konkurs og tvangsavvikling?

Konkurs åpnes når en person eller selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.

Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret - eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.

Her kan du lese hele pressemeldingen, og se fylkesoversikt over endringen i konkurser og tvangsavviklinger.