Forsiden / Artikler / Nyttig / Konkurstallene ned 25 prosent

Konkurstallene ned 25 prosent

(08.11.2010) I oktober i år ble det registrert 25 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i oktober 2009, sier Brønnøysund i en pressemelding 01.11.2010. Tallene for oktober i år ligger nå under konkurstallene for høsten 2008, da finanskrisen for alvor begynte å gjøre seg gjeldende.

Tallene på konkurser og tvangsavviklinger fortsetter å synke, som de har gjort hele dette året. I alt ble det i oktober registrert 429 konkurser og tvangsavviklinger, mens det i samme måned i fjor ble registrert 571. Reduksjonen er på 24,9 prosent.

Størst bedring i konkurstallene har Telemark, med 66.7 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i oktober 2009. Troms har en nedgang på 64.3 prosent.

Oktober-tallene for i år ligger også under konkurstallene for høsten 2008, da finanskrisen for alvor begynte å gjøre seg gjeldende. I oktober 2008 ble det registrert 476 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, mens tallet for oktober 2010 er 429.

- Det blir stadig færre konkurser og tvangsavviklinger, slik vi har sett at utviklingen har vært hele dette året. Det er i dag ingenting som tyder på at denne positive tendensen skal snu, sier underdirektør ved Konkursregisteret, Karl Erik Rørmark.

Noen få fylker har en økning, som Oslo, med  15.7 prosent flere konkurser og tvangsavviklinger enn i tilsvarende måned i fjor. Samtidig går det fram av statistikken at noen fylker har hatt en forholdsvis høy prosentvis økning i konkurstallene i oktober. Vi merker oss at dette dreier seg om fylker hvor de totale konkurstallene er svært lave, og hvor bare små endringer i antall vil gi stor prosentvis uttelling.

 

Hva er konkurs og tvangsavvikling?

Konkurs åpnes når en person eller et selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.

Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret - eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.

Her kan du lese hele pressemeldingen, og se fylkesoversikt over endringen i konkurser og tvangsavviklinger.