Forsiden / Artikler / Nyttig / Minstekravet til aksjekapital i AS senkes til 30.000

Minstekravet til aksjekapital i AS senkes til 30.000

(06.01.2011) Fra 1. januar 2012 er minstekravet til aksjekapital i aksjeselskap 30.000 kroner. Tidligere var kravet minst 100.000, så lovendringen gjør det nå rimeligere å stifte aksjeselskap.

Følgende endringer i aksjeloven har fått virkning fra årsskiftet:

  • Kravet til minste aksjekapital senkes fra 100 000 kroner til 30 000 kroner
  • Innskutt aksjekapital kan benyttes til å dekke utgifter til stiftelsen av aksjeselskapet
  • Også finansinstitusjoner - ikke bare revisorer - kan bekrefte at selskapet har mottatt den innskutte aksjekapitalen.

 

Justis- og beredskapsdepartementet sier i en pressemelding at formålet med endringene er å stimulere til økt nyskapning og flere nyetableringer. Det er også ønskelig å gjøre den norske aksjeselskapsformen mer konkurransedyktig med sikte på å redusere bruken av utenlandske selskapsformer (såkalte NUFer). Sverige har allerede tatt lignende grep, og fått gode resultater.
 

Les pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet