Forsiden / Artikler / Nyttig / Nedgang i konkurser etter tre kvartal

Nedgang i konkurser etter tre kvartal

(04.10.2011) Kvartalstall fra Konkursregisteret viser at i løpet av årets tre første kvartal var det færre konkurser enn i samme periode i fjor. Nedgangen i konkurser og tvangsavviklinger er på 3,5 prosent.

Brønnøysunbdregistrene sier i en pressemelding at fra 1. januar til 30. september i år ble det registrert 3 263 konkurser og 924 tvangsavviklinger i Norge. I samme periode i fjor ble det registrert 3 383 konkurser og 955 tvangsavviklinger. Samlet gir dette en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger på 3,5 prosent hittil i år, sammenlignet med 2010.

Størst reduksjon hadde Troms, med 36, 2 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i de tre første kvartalene i fjor. I Østfold var nedgangen 19,5 prosent, mens Møre og Romsdal hadde 17,5 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i fjorårets tre første kvartal.

For enkelte av fylkene er det likevel høyere konkurstall enn i fjor. I Hedmark var det 27,8 prosent flere konkurser og tvangsavviklinger enn i fjorårets ni første måneder. Telemark hadde en økning på 18,6 prosent.

Septembertallene

Også i september i år var det en nedgang i konkurstallene landet som helhet, sammenlignet med september 2010. Samlet nedgang for konkurser og tvangsavviklinger er 8,8 prosent. Størst reduksjon hadde Hordaland med 52,5 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger og Troms og Aust-Agder hadde en nedgang på 42,9 prosent, mens Nord-Trøndelag hadde en nedgang på 41,7 prosent. Noen fylker opplevde likevel en økning i september i år. Størst økning i konkurser og tvangsavviklinger hadde Buskerud, med 80,0 prosent stigning. I Møre og Romsdal var økningen 38,5 prosent.

 

Hva er konkurs og tvangsavvikling?

Konkurs åpnes når en person eller et selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.

Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret ¿ eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.

 

Les hele pressemeldingen og se fylkesoversikt over konkurser og tvangsavviklinger årets ni første måneder 2010 og 2011