Forsiden / Artikler / Nyttig / Økning i antall konkurser og tvangsavviklinger

Økning i antall konkurser og tvangsavviklinger

(07.02.2013) For første gang på lenge har konkurstallene steget. I januar i år steg tallet på konkurser og tvangsavviklinger i Norge med 5,2 prosent, sammenliknet med januar i fjor.

Kilde: Konkursregisteret

Mens det i januar 2012 var 441 konkurser og tvangsavviklinger i hele landet, har det siden nyttår i år vært registrert 464 konkurser og tvangsavviklinger, noe som gir en økning på 5,2 prosent.

- Det er lenge siden sist vi opplevde en stigning i konkurstallene. Men tallene for en måned gir ikke grunnlag nok for å si om dette er en ny tendens eller ikke, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret.
 
Oppland er det fylket som har størst økning i konkurser og tvangsavviklinger, med 122,2 prosent. Hordaland opplevde en økning på 86,1 prosent, og i Sogn og Fjordane steg konkurstallene med 50,0 prosent.
Selv om det samlet sett er registrert flere konkurser, opplever flere av fylkene fortsatt at det blir færre konkurser og tvangsavviklinger. Aust-Agder hadde for eksempel en reduksjon på 41,7 prosent, Hedmark en reduksjon på 33,3 prosent, og i Sør-Trøndelag ble det registrert 31,2 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i januar i fjor.

 

Hva er konkurs og tvangsavvikling? 

Konkurs åpnes når en person eller et selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.
 

Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret - eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.

 

Les hele pressemeldingen og se konkursstatistikk