Forsiden / Artikler / Nyttig / Stor økning i nye aksjeselskap - mange velger bort revisjon

Stor økning i nye aksjeselskap - mange velger bort revisjon

(11.01.2013) Årsstatistikk for 2012 fra Foretaksregisteret viser at det i 2012 ble registrert 25.614 nye aksjeselskap i Foretaksregisteret, mot 16.249 nye AS i 2011. 66 prosent av de nye aksjeselskapene valgte ikke å ha revisjon. Tallet på nyregistrerte NUF (norskregistrerte utenlandske foretak) er halvert siden 2011.

Det ble registrert over 9.000 flere aksjeselskap i fjor enn året før, en økning på bortimot 58 prosent. I 2012 valgte 17.031 nyregistrerte aksjeselskap ikke å ha revisor. Dette utgjør 66,5 prosent av de nyregistrerte AS.

Ved utgangen av året var det registrert 73.954 aksjeselskap som har valgt ikke å revidere årsregnskapene sine, mens status ved utgangen av 2011 var i underkant av 48.000.

 

Færre NUF

I 2012 ble det registrert under halvparten så mange nye NUF (norskregistrerte utenlandske foretak) som i 2011. Også det totale antallet NUF fortsetter å synke. Bestanden av NUF var ved utgangen av året 14.570, mens det tilsvarende tallet for 2011 var 17.184.

 

Les hele pressemeldingen og se tabeller for nyregistrerte og slettede foretak

 

Kilde: Foretaksregisteret