Forsiden / Artikler / Nyttig / 1372 enheter er truet av tvangsavvikling

1372 enheter er truet av tvangsavvikling

(29.04.2013) 1372 aksje- og allmennaksjeselskap, boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske foretak har ikke oppfylt innsendingsplikten for årsregnskap for 2011. Dermed står de i fare for å bli tvangsavviklet.

Kilde: Brønnøysundregistrene

I alt 1372 enheter hadde ikke oppfylt innsendingsplikten for regnskapsåret 2011 før 1. april 2013. Disse utgjør 0,63 prosent av det totale antallet på 216130. Til sammenligning  hadde 1182 enheter ikke oppfylt innsendingsplikten for regnskapsåret 2010. Disse utgjorde 0,56 prosent av et totalt antall på 212872.

- Dette kan få store konsekvenser for dem det gjelder, sier underdirektør Arnold Ovid ved Regnskapsregisteret.

 

Topp og bunn
Oslo ligger på topp. Her står 407 enheter i fare for å bli tvangsavviklet. Tallet for Akershus er 182, mens Hordaland har 126 enheter i faresonen. Aust-Agder og Sogn og Fjordane har det laveste tallet - begge med 12 enheter.
 

Kommuneoversikt
Varsel om tvangsavvikling er nå kunngjort i lokalaviser og på brreg.no. Her vil du finne informasjon om hvilke enheter dette gjelder i din kommune.

 

Tvangsavvikling
Tvangsavvikling er en styrt avvikling av et AS/ASA, boligbyggelag eller samvirkeforetak som ikke har oppfylt sin plikt til å sende årsregnskap til Regnskapsregisteret. Tvangsavvikling skjer ved den lokale tingretten.
Regnskapsåret er enhetens regnskapsperiode - som vanligvis følger kalenderåret.
Innsendingsplikt betyr at regnskapspliktige enheter skal sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret, året etter regnskapsåret.

 

Les hele pressemeldingen og se fylkesoversikt over antall varslede tvangsavviklinger