Forsiden / Artikler

Artikler

Vi har 46 artikler publisert. Klikk på kategori for å filtrere.

Artikler Likningen for 2013 er nå tilgjengelig

Nå har vi gleden av å informere om at skattelikning for 2013 er tilgjengelig i våre tjenester. Med andre ord er kredittverdigheten til privatpersoner helt oppdatert i forhold til personens formue og inntekt.  

Les mer

Nyttig Nyhetsblogg

(05.02.2014) Følg med på vår NYHETSBLOGG

Les mer

Info SmartCheck gir deg nye, gode kunder - som betaler for seg!

Vanligvis tar det tid å finne nye kunder, men ikke nå lenger. Med SmartCheck er de betalingsdyktige kundene bare noen tastetrykk unna. Du velger selv nye kunder ut fra bl.a. sted, bransje, størrelse, omsetning og betalingsevne. Raskt og enkelt. 

Les mer

Info Likningstall for 2013 er nå tilgjengelig

Nå har vi gleden av å informere om at 2013 skattelikningen er tilgjengelig i våre tjenester. Det betyr at kredittverdigheten til privatpersoner nå er oppdatert i henhold til formue og inntekt. 

Les mer

Info Aksjonærinformasjon på nyetablerte foretak

Produktnyhet! CreditEasy inneholder nå aksjonærinformasjon på alle nye AS og ASA, ca. 2 000 foretak pr. måned! Tidligere måtte man vente til første regnskap var levert. 

Les mer

Info Torsdag 13. februar får vi nytt navn og ny look!

(12.2.2014) I fjor samlet vi alle selskapene i Bisnode under ett navn og én merkevare. Når du logger deg på vår kredittløsning torsdag, vil du se at den har fått nytt utseende og navn i tillegg til noen produktforbedringer.
 
 Dette er de viktigste endringene:
 1. NYTT NAVN: Soliditet Decision bytter navn til CreditEasy
 2. NY URL: www.soliditetd.no erstattes med www.credit-easy.no
 3. NYHET: Informasjon om reelle rettighetshavere blir tilgjengelig

OBS! Endringene vil IKKE påvirke kunder med integrerte løsninger eller SingleSignOn. 
 
 
 
 

Les mer

Info Vi endrer IP-adresse

(17.10.2013) www.soliditetd.no endrer IP-adresse 22.10. kl 09.00.

De fleste av kundene våre vil ikke merke noe til dette, men de som benytter IP-adresse eller må åpne i egne brannmurer for dedikerte IP-adresser må legge inn våre nye adresser. 

Les mer

Nyttig Aktuelle nyhetsartikler

(11.09.2013) Følg med på nyhetsartikler på Bisnode sine nye hjemmesider.

Her får du nyttige tips og du kan blant annet lese om utvikling og trender innenfor konkurser og betalingsanmerkninger.

Finn artiklene her 

Les mer

Nyttig 31,9 prosent flere konkurser

(03.06.2013) I mai i år ble det registrert 31,9 prosent flere konkurser og tvangsavviklinger enn i mai 2012. Hittil i år er stigningen 15,1 prosent på landsbasis, målt i forhold til fjorårets fem første måneder. (Kilde: Konkursregisteret)

Les mer

Nyttig 1372 enheter er truet av tvangsavvikling

(29.04.2013) 1372 aksje- og allmennaksjeselskap, boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske foretak har ikke oppfylt innsendingsplikten for årsregnskap for 2011. Dermed står de i fare for å bli tvangsavviklet.

Kilde: Brønnøysundregistrene

Les mer

Nyttig Økning i antall konkurser og tvangsavviklinger

(07.02.2013) For første gang på lenge har konkurstallene steget. I januar i år steg tallet på konkurser og tvangsavviklinger i Norge med 5,2 prosent, sammenliknet med januar i fjor.

Kilde: Konkursregisteret

Les mer

Nyttig Konkursnedgang gjennom hele 2012

(11.01.2013) Konkurstallene gikk ned også i 2012. I løpet av året ble det registrert 4745 konkurser og tvangsavviklinger i hele landet. Det tilsvarende tallet for 2011 var 5438. Kilde: Konkursregisteret

Les mer

Nyttig Stor økning i nye aksjeselskap - mange velger bort revisjon

(11.01.2013) Årsstatistikk for 2012 fra Foretaksregisteret viser at det i 2012 ble registrert 25.614 nye aksjeselskap i Foretaksregisteret, mot 16.249 nye AS i 2011. 66 prosent av de nye aksjeselskapene valgte ikke å ha revisjon. Tallet på nyregistrerte NUF (norskregistrerte utenlandske foretak) er halvert siden 2011.

Les mer

Nyttig Flere får betalingsanmerkninger

(14.09.2012) Til tross for at nordmenn flest har fått bedre råd, fortsetter antall betalingsanmerkninger å øke. Siste året har 2,1 prosent flere fått anmerkning. Kilde: Intrum Justitia

Les mer

Nyttig Betydelig færre konkurser første halvår

(06.07.2012) Første halvår i år var tallet på konkurser og tvangsavviklinger 16,3 prosent lavere enn i samme periode i fjor, ifølge pressemelding fra Brønnøysundregistrene.

Juni 2012 hadde 15,2 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn juni 2011.

Les mer

Nyttig Ny inkassorekord i 2011

(16.03.2012) Stadig flere regninger går til inkasso. I 2011 ble det 440.000 flere inkassosaker enn i 2010. Kilde: Dinside.no

Les mer

Nyttig Minstekravet til aksjekapital i AS senkes til 30.000

(06.01.2011) Fra 1. januar 2012 er minstekravet til aksjekapital i aksjeselskap 30.000 kroner. Tidligere var kravet minst 100.000, så lovendringen gjør det nå rimeligere å stifte aksjeselskap.

Les mer

Nyttig Konkurstallene gikk ned i 2011

(04.01.2012) Brønnøysundregistrene sier i en pressemelding at årsstatistikk for 2011 fra Konkursregisteret viser at konkurstallene gikk ned i løpet av 2011. I 2010 ble det registrert 5 588 konkurser og tvangsavviklinger i hele landet. Det tilsvarende tallet for 2011 var 5 440.

Les mer

Nyttig Menn er dårligere betalere

(31.10.2011) Langt flere menn enn kvinner får betalingsanmerkninger. Hver mann med betalingstrøbbel skylder også langt større beløp til flere kreditorer enn kvinner. Men kvinner haler litt innpå. (Kilde: Dine Penger)

Les mer

Nyttig Nedgang i konkurser etter tre kvartal

(04.10.2011) Kvartalstall fra Konkursregisteret viser at i løpet av årets tre første kvartal var det færre konkurser enn i samme periode i fjor. Nedgangen i konkurser og tvangsavviklinger er på 3,5 prosent.

Les mer

Info Overgang til ny databaseplattform

(08.05.2013) I løpet av mai og juni vil Soliditet Decision skifte databaseplattform. Overgangen vil skje gradvis og vil ikke medføre store endringer for våre kunder, men det kan forekomme noen avvik.

Les mer

Nyttig 26 470 hadde ikke sendt inn årsregnskap

(27.09.2011) Brønnøysundregistrene sier i en pressemelding at da Regnskapsregisteret sjekket status 1. september, manglet 26 470 årsregnskap for 2010.

Les mer

Nyttig 14 173 nye foretak registrert første halvår 2011

(11.07.2011) En pressemelding fra Brønnøysund sier at halvårsstatistikk fra Foretaksregisteret viser at det er registrert 14 173 nye foretak første halvår 2011.

Les mer

Info Ligningstall for 2011 er nå tilgjengelig

(18.10.2012) Våre kunder finner nå oppdaterte ligningstall på alle personer i vår kredittsjekk.

Les mer

Nyttig En liten stigning i konkurstallene i mai

(08.06.2011) Brønnøysundregistrene sier i en pressemelding at antallet konkurser og tvangsavviklinger økte  med 3,8 prosent i mai i år, sammenlignet med mai 2010.

Les mer

Nyttig Utrygt for ruskevær i AS Norge

(27.04.2011) Lindorffs kvartalsvise analyse av Norske AS har fått dobbelsidig oppslag i Finansavisen i dag. Analysen for første kvartal 2011 viser færre skyldnere og færre inkassoppdrag, men større beløp involvert i konkursene.

Les mer

Info KREDITTVERDIG? Nå kan du få bevis på det - og det lønner seg!

(13.07.2012) Kredittsjekk deg selv: Med bevis på at du som privatperson er kredittverdig står du sterkere i mange situasjoner, f.eks. når du skal leie bolig eller når du er på jakt etter drømmejobben.

Les mer

Info Soliditet Decision AS og AAA Soliditet AS fusjonerer 01.01.12

(16.12.2012) Som et ledd i Bisnode Norge AS sitt oppkjøp av Soliditet Decision AS (tidl. Lindorff Decision AS) så vil Soliditet Decision AS og AAA Soliditet AS nå fusjonere. Dette vil være gjeldende fra 1. januar 2012 og det fusjonerte selskapets navn vil være AAA Soliditet AS.

Les mer

Nyttig Litt nedgang i konkurstallene

(04.04.2011) Brønnøysundregistrene sier i en pressemelding at kvartalstallene på konkurser og tvangsavviklinger hittil i år ligger noe lavere enn i samme periode i fjor. Også det samlede antallet konkurser og tvangsavviklinger i mars ligger lavere enn tallene for mars 2010.

Les mer

Nyttig Konkurstall for februar 2011

(04.03.2011) En pressemelding fra Brønnøysundregistrene viser til at tallet på konkurser og tvangsavviklinger i februar 2011 lå på omtrent samme nivå som i februar 2010, med en nedgang på 1,8 prosent. For januar og februar samlet var det en økning på 3,2 prosent i forhold til fjorårets to første måneder.

Les mer

Info Ligningstall for 2010 er lagt ut

(24.10.2011) Du finner nå oppdaterte tall på over 4,2 millioner personer i vår kredittsjekk.

Les mer

Info Ny web-adresse fra 24. oktober

(25.10.2011) Vår web-adresse www.lindorffd.com endres til www.soliditetd.no

Les mer

Nyttig Konkurstallene har steget

(07.02.2011) For første gang på over et år har konkurstallene steget, sier Brønnøysundregistrene i en pressemelding. Januartallene fra Konkursregisteret ligger høyere enn tallene på konkurser og tvangsavviklinger i januar 2010.

Les mer

Info NYHET: Nytt personscorekort

(24.06.2011) Vi har utviklet en ny og forbedret logistisk modell, som predikerer sannsynligheten for mislighold innen 12 måneder for personer. Modellen skiller nå enda sterkere mellom gode og dårlige kunder. 

Les mer

Nyttig Merkbar reduksjon i konkurstallene i 2010

(03.01.2011) Brønnøysundregistrene sier i en pressemelding at årsstatistikk for 2010 fra Konkursregisteret viser at det ble registrert 13,5 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger 2010 enn i 2009.  I løpet av året som nå er omme ble det registrert 5 593 konkurser og tvangsavviklinger her i landet, mens det året før ble registrert 6 466.

Les mer

Nyttig Konkurstallene blir stadig lavere

(13.12.2010) I november fortsatte konkurstallene å krype nedover, sier Brønnøysund i en pressemelding 01.12.2010. Det ble registrert færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november 2009. Hittil i år har vi hatt 14,1 prosent reduksjon i antallet konkurser og tvangsavviklinger, sammenliknet med i fjor.

Les mer

Info Bisnode Norge overtar Lindorff Decision fra 1. juli

Etter behandling hos konkurransetilsynet er virksomhetsoverdragelsen nå avklart og Bisnode overtar Lindorff Decision as fra 1. juli. AAA Soliditet og Lindorff Decision vil fusjoneres i løpet av året.

Les mer

Info Kredittsjekk Sverige

(04.10.2010) Du kan kredittsjekke svenske personer og foretak gjennom Lindorff Decisions nye webportal.

Les mer

Nyttig Konkurstallene ned 25 prosent

(08.11.2010) I oktober i år ble det registrert 25 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i oktober 2009, sier Brønnøysund i en pressemelding 01.11.2010. Tallene for oktober i år ligger nå under konkurstallene for høsten 2008, da finanskrisen for alvor begynte å gjøre seg gjeldende.

Les mer

Info Nyhet: Nytt foretaksscorekort

(26.10.2010) 1. november lanserer Lindorff Decision et helt nytt scorekort for vurdering av norske foretak. Fortsatt får du en risikovurdering over hvilke av dine kunder som sannsynlig kommer til å gå konkurs, men nå vet vi med større sikkerhet hvem dette er.

Les mer

Nyttig Likningstall for 2009 er lagt ut

(20.10.2010) 20. oktober offentliggjøres skattelikningen for 2009, og du vil finne oppdaterte tall på over 4,2 millioner personer i vår kredittsjekk. 

Les mer

Info Velkommen til ny nettside

(04.10.2010) Vi har endret designet og forbedret funksjonaliteten på vår nettside. Vi håper du vil like den nye nettsiden, og at den vil gi deg nytteverdi. 

Les mer

Nyttig Antall konkurser på førkrisenivå

(13.10.2010) Antallet konkurser har moderert seg kraftig og misligholdet stiger ikke lenger. Dette bekrefter inntrykket vårt; at den norske økonomien er friskmeldt, sier administrerende direktør i Lindorff, Heidi Skaaret til Finansavisen onsdag 13. oktober.

Les mer

Nyttig 26 667 hadde ikke sendt inn årsregnskap

(29.09.2010) Da Regnskapsregisteret sjekket status 1. september 2010, manglet 26 667 årsregnskap for regnskapsåret 2009, sier Brønnøysund i en pressemelding 21.09.2010.

Les mer

Info Dårlig kredittverdighet: Halvparten av elitelagene sliter

(15.09.2010) Lindorff har gjennomført en kredittvurdering av fotball-lagene i Tippeligaen på forespørsel fra NRK.

Les mer