Forsiden / Våre analyser

Våre analyser

Vår analyseavdeling er ledende på kredittscoring i Norge og Norden, og leverer alt fra konkrete analyser til gjennomgang av kundenes arbeids- og kredittprosesser, med påfølgende forslag til løsning.

Be om tilbud 

Scorekort

Vi bygger et bredt spekter av kundespesifikke scorekort, deriblant application, behaviour og churn.

Et scorekort utviklet av Bisnode gir kunden økt salg (flere grønne kunder), effektiviseringsgevinst (færre gule kunder) og redusert tap.

Scorekortene er unike i markedet på grunn av vår tilgang til inkassoinformasjon. 

Bonitetsanalyse

I en bonitetsanalyse benytter vi Lindorffs unike generiske inkassoinformasjon. Ved å bonitetsvaske kundens data kan vi ut i fra et inkassoperspektiv skille mellom gode og mer risikable kunder.

Analysen gir vår kunde råd om hvordan man kan redusere tap og øke lønnsomheten. Inkassodataene, kombinert med Lindorffs erfaringer, gir presise tapsprediksjoner. Man kan også evaluere kredittpolitikk, markedsføring, agenter og salgskontorer. 

Decision Review

Decision Review er en analyse som undersøker kredittpolitikken til vår kunde, med mål om å finne konkrete tiltak for å bedre lønnsomheten. Vi benytter kundens egen inkassohistorikk, kredittsøkhistorikk, porteføljedata og generisk inkassoinformasjon (bonitetsdata) for å teste tre ulike deler av kundens kredittpolitikk:

  • Policyreglene
  • Cut-off
  • Scorekortet

Flere analyser Levert av Bisnode

Expected Loss

Expected Loss er en analyse der vi kombinerer flere ulike datakilder. Vi bruker kundens egne data for å finne eksponering (saldo), CreditEasys P(d) fra person- og/eller foretaksscorekortet, samt inkassodata fra Lindorff Inkasso. Ut fra disse kildene regner vi ut hva vår kunde kan regne med å tape i løpet av de neste 12 måneder. 

Prospecting

Bisnodes rike datautvalg brukes til å øke topplinjen til vår kunde. Gjennom analysen Prospecting kan vi hjelpe med å selge mer til de riktige kundene, slik at omsetningen øker samtidig som tapet holder seg stabilt. 

Lindorffanalysen

Bisnode utarbeider, i samarbeid med Lindorff, kvartalsvise analyser på nasjonalt og regionalt nivå der vi ser på utviklingen av betalingsanmerkninger, inkassosaker og konkurser på både personer og foretak.

På bestilling kan disse analysene utføres for kunder, der vi bryter ned tallmaterialet på områder/bransjer av interesse.