Forsiden / Analyser / Bonitetsanalyse

Bonitetsanalyse

I en bonitetsanalyse benytter vi Lindorffs unike generiske inkassoinformasjon. Ved å bonitetsvaske kundens data kan vi ut i fra et inkassoperspektiv skille mellom gode og mer risikable kunder.

Analysen gir vår kunde råd om hvordan man kan redusere tap og øke lønnsomheten. Inkassodataene, kombinert med Lindorffs erfaringer, gir presise tapsprediksjoner. Man kan også evaluere kredittpolitikk, markedsføring, agenter og salgskontorer.