Forsiden / Artikler / Info / Overgang til ny databaseplattform

Overgang til ny databaseplattform

(08.05.2013) I løpet av mai og juni vil Soliditet Decision skifte databaseplattform. Overgangen vil skje gradvis og vil ikke medføre store endringer for våre kunder, men det kan forekomme noen avvik.

Det kan forekomme enkelte avvik i forhold til dagens oppsett på web og for våre integrerte kunder som benytter seg av spesifikke dataelementer. For eksempel kan noen regnskapsposter være plassert under andre regnskapsposter enn tidligere.

Dersom du trenger en fullstendig oversikt over endringene eller har spørsmål, vennligst kontakt kundeservice@soliditet.no eller din kontaktperson for nærmere informasjon.