Forsiden / Artikler / Nyttig / 14 173 nye foretak registrert første halvår 2011

14 173 nye foretak registrert første halvår 2011

(11.07.2011) En pressemelding fra Brønnøysund sier at halvårsstatistikk fra Foretaksregisteret viser at det er registrert 14 173 nye foretak første halvår 2011.

I løpet av første halvår ble det registrert 14 173 nye foretak og 1 947 aksjeselskap har fravalgt revisjon. Nå kan enda flere velge elektronisk innsending til Brønnøysundregistrene.

Første halvår 2011 ble det registrert 14 173 nye foretak mot 13 715 nye i samme tidsrom i fjor. Dette er drøyt 3,3 prosent flere nyregistreringer enn i samme periode i fjor. De største antall nyregistreringer finner vi blant aksjeselskaper, enkeltpersonforetak og norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).

Oslo på topp
Oslo har flest nyregistrerte med 2 890 nye foretak. Akershus og Hordaland ligger som nummer to og tre.

Flest aksjeselskap
Ved utgangen av juni var det til sammen registrert 424 007 foretak i 2011. Aksjeselskap er fremdeles den vanligste organisasjonsformen, med til sammen 219 075 registrerte.

Nesten 2 000 aksjeselskap har fravalgt revisjon
Fra 1. mai i år har små aksjeselskap kunnet fravelge revisjon. I løpet av to måneder har 1 947 aksjeselskap benyttet seg av denne adgangen. Nesten hvert tredje selskap som har fravalgt revisjon er nystiftet. 
- Vi har litt restanse av papirmeldinger om fravalg av revisjon. Vi ser en stigende kurve av slike meldinger nå etter at foretakene har sendt inn selvangivelsen, sier underdirektør Sverre Hovland ved Brønnøysundregistrene.

Flere kan sende inn elektronisk
Brønnøysundregistrene åpnet i juni opp for at registrering, endring, oppløsning og sletting av samvirkeforetak kan meldes gjennom Altinn. Det er foreløpig ikke mulig å benytte det elektroniske skjemaet til å melde omgjøring til samvirkeforetak, men dette kommer på plass i løpet av høsten 2011. Nå kan enda flere organisasjonsformer sende sine meldinger elektronisk. Det er også blitt mulig for alle med roller registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret å sende inn meldinger om egenfratreden elektronisk. Tidligere gjaldt dette bare enkelte organisasjonsformer, men nå kan slike opplysninger meldes for alle organisasjonsformene.

 

Les hele pressemeldingen og se oversikt over registreringer og slettinger fordelt på fylker og organisasjonsform