Forsiden / Artikler / Nyttig / Konkurstallene har steget

Konkurstallene har steget

(07.02.2011) For første gang på over et år har konkurstallene steget, sier Brønnøysundregistrene i en pressemelding. Januartallene fra Konkursregisteret ligger høyere enn tallene på konkurser og tvangsavviklinger i januar 2010.

Konkurstallene for januar viser en svak økning, både når vi sammenligner med desember 2010 og januar 2010.
Tendensen for hele fjoråret var at konkurstallene gradvis ble lavere. Men på nyåret 2011 registrerer Konkursregisteret en økning igjen.
- Vi vet ikke hva økningen skyldes, men det er uansett for tidlig på året til å trekke noen konklusjon om hvorvidt den positive tendensen til nedgang i konkurstallene har snudd, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret.

I januar 2011 ble det registrert i alt 489 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, mens det tilsvarende tallet for januar 2010 var 457. Dette er en økning på 7,0 prosent.

I sammenligningen mellom januar i år og januar i fjor er det Nord-Trøndelag fylke som har økt mest, med 125,0 prosent. Rogaland ligger 75 prosent høgere, og Sør-Trøndelag har 41,2 prosent flere konkurser og tvangsavviklinger enn i januar 2011. Andre fylker kan vise til synkende konkurstall. Sogn og Fjordane hadde en nedgang på 55,6, Møre og Romsdal 47.8 og Vest-Agder 45,5 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger en i januar i fjor.

Også sammenlignet med desember 2010, har konkurstallene steget. I desember ble det til sammen registrert 385 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, mot de 489 i januar i år.

 

Hva er konkurs og tvangsavvikling?

Konkurs åpnes når en person eller et selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.
Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret - eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.

Her kan du lese hele pressemeldingen, og se fylkesoversikt over endringen i konkurser og tvangsavviklinger.