Forsiden / Artikler / Nyttig / Konkurstallene gikk ned i 2011

Konkurstallene gikk ned i 2011

(04.01.2012) Brønnøysundregistrene sier i en pressemelding at årsstatistikk for 2011 fra Konkursregisteret viser at konkurstallene gikk ned i løpet av 2011. I 2010 ble det registrert 5 588 konkurser og tvangsavviklinger i hele landet. Det tilsvarende tallet for 2011 var 5 440.

Nedgangen er riktig nok ikke stor, men tendensen for fjoråret som helhet var at vi opplevde færre konkurser og tvangsavviklinger i Norge. Desembertallene viser det samme: 355 konkurser og tvangsavviklinger i desember 2011, mens tallet var 387 for samme måned i 2010.

Blant fylkene kan Troms notere seg for størst reduksjon i konkurstallene i året som gikk, med en nedgang på 35,7 prosent. Finnmark fylke hadde 18,1 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger i 2011 enn i 2010, Vestfold 14,2 prosent færre.

Noen fylker opplevde likevel å få flere konkurser og tvangsavviklinger i 2011. Hedmark hadde en økning på 22,5 prosent, og i Telemark økte tallet på konkurser og tvangsavviklinger med 16,6 prosent.

I desember hadde Sogn og Fjordane størst nedgang i konkurser og tvangsavviklinger, med en reduksjon på 80,0 prosent i forhold til året før. I Troms var det tilsvarende nedgangen 61,9 prosent, mens Hedmark hadde en nedgang på 50,0 prosent og Nordland en nedgang på 47,6 prosent. Finnmark fylke rangerer høyest blant de som hadde flere konkurser og tvangsavviklinger i desember 2011 enn i desember 2010, med 50,0 prosent økning. I Telemark økte desembertallet med 33,3 prosent i forhold til året før og i Akershus med 18,4 prosent.

 

Hva er konkurs og tvangsavvikling
 

Konkurs åpnes når en person eller selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.

Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret - eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.

 

Les hele pressemeldingen og se fylkesoversikt over konkurser og tvangsavviklinger.