Forsiden / Artikler / Nyttig / Litt nedgang i konkurstallene

Litt nedgang i konkurstallene

(04.04.2011) Brønnøysundregistrene sier i en pressemelding at kvartalstallene på konkurser og tvangsavviklinger hittil i år ligger noe lavere enn i samme periode i fjor. Også det samlede antallet konkurser og tvangsavviklinger i mars ligger lavere enn tallene for mars 2010.

Alt i alt ble det registrert 556 konkurser og tvangsavviklinger i mars i år. For mars 2010 var det tilsvarende tallet 619. Dette er en nedgang på 10,2 prosent.

I løpet av årets tre første måneder ble det registrert 1542 konkurser og tvangsavviklinger, mens det for første kvartal 2010 ble registrert 1569 konkurser og tvangsavviklinger, en nedgang på 1,7 prosent.

Blant fylkene hadde Finnmark den største nedgangen i konkurstallene i mars, med 61,5 prosent. I Nordland var nedgangen 44,4 prosent. Sogn og fjordane hadde den største økningen, med 166,7 prosent i forhold til mars 2010.
I første kvartal 2011 hadde Buskerud den største nedgangen i konkurser og tvangsavviklinger, med 25,5 prosent.

For Aust-Agder ble det notert en nedgang på 22,2 prosent. Størst økning hadde Rogaland, med 41,8 prosent.
- Vi ser at den gledelige tendensen med færre konkurser og tvangsavviklinger fortsetter, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret.

 

Hva er konkurs og tvangsavvikling

Konkurs åpnes når en person eller selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.

Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret - eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.

 

Les hele pressemeldingen, og se fylkesoversikt over endringen i konkurser og tvangsavviklinger.