Forsiden / Artikler / Nyttig / Merkbar reduksjon i konkurstallene i 2010

Merkbar reduksjon i konkurstallene i 2010

(03.01.2011) Brønnøysundregistrene sier i en pressemelding at årsstatistikk for 2010 fra Konkursregisteret viser at det ble registrert 13,5 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger 2010 enn i 2009.  I løpet av året som nå er omme ble det registrert 5 593 konkurser og tvangsavviklinger her i landet, mens det året før ble registrert 6 466.

- Den gledelige tendensen med et stadig lavere antall konkurser og tvangsavviklinger holdt seg gjennom hele 2010, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret.

For ett år siden kunne vi melde at konkurstallene for 2009 var de høgeste som noen gang var registrert. Tendensen for hele 2010 har vært nedgang i konkurstallene, og denne utviklinga fortsatte gjennom alle årets 12 måneder. Det samlede tallet for registrerte konkurser og tvangsavviklinger i 2010 ligger likevel merkbart høgere enn 2008, da det var 4 755 registreringer.

Størst reduksjon i 2010 hadde Sør-Trøndelag, med 32.6 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i 2009. For Buskerud var nedgangen i konkurser og tvangsavviklinger 26,0 prosent og for Møre og Romsdal 22.1 prosent.

To av fylkene opplevde likevel en økning i konkurser og tvangsavviklinger i 2010. I Troms økte antallet med 13.2 prosent, mens Nordland hadde en økning på 0,7 prosent.

Også i desember måned var det for landet som helhet reduksjon i konkurstallene, sammenliknet med året før. Desember 2010 hadde 4.5 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn den tilsvarende måneden i 2009. Likevel hadde ti av fylkene et høgere antall enn i desember 2009.

Hva er konkurs og tvangsavvikling

Konkurs åpnes når en person eller selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.

Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret - eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.

Her kan du lese hele pressemeldingen, og se fylkesoversikt over endringen i konkurser og tvangsavviklinger.