Forsiden / Artikler / Nyttig / Utrygt for ruskevær i AS Norge

Utrygt for ruskevær i AS Norge

(27.04.2011) Lindorffs kvartalsvise analyse av Norske AS har fått dobbelsidig oppslag i Finansavisen i dag. Analysen for første kvartal 2011 viser færre skyldnere og færre inkassoppdrag, men større beløp involvert i konkursene.

Finansavisen skriver følgende:

"Analysesjef Nils Staib i Lindorff rister litt på hodet over regnearkene sine.
Hvert kvartal utferdiger selskapet en oversikt over norske bedrifters kredittverdighet, men tallene etter de først kvartal 2011 kan leses like godt på flere måter:
- Optimistene og pessimistene har like rett - eller feil, sier han.

På overflaten hersker det nemlig fryd og gammen:
Næringslivet kan påstås å være i en positiv trend, siden det har vært færre skyldnere og færre inkassooppdrag over de siste tolv månedene. Men denne utviklingen bunnet ut sommeren 2010, og tallet har faktisk vært stigende siden.
Lindorff har heller aldri kunnet gi stempelet «Kreditt frarådes» til en lavere andel av norske aksjeselskaper. Dette skyldes blant annet at antallet aksjeselskaper som har betalingsanmerkninger er rekordlavt - totalt sett.
- Faresignalet vi ser her, er at de selskapene som faktisk får anmerkninger, får problemer med stadig større beløp, sier Staib.
Antallet aksjeselskaper med betalingsanmerkninger steg med bare 5 prosent, mens summen av betalingsanmerkninger økte med 25 prosent, poengterer han.

Antallet konkurser og tvangsavviklinger i første kvartal falt fra 1.569 i fjor til 1.542 i år, og mars-tallene alene utgjorde en nedgang på over 10 prosent mot mars 2010. Adm. direktør Heidi Skaaret ser likevel på også disse tallene med noe av den samme bekymringen som for betalingsanmerkninger.
- Det er større beløper involvert i konkursene nå. Selv når vi luker bort to store konkurser, steg totalsummene fra rundt 600 millioner kroner i siste kvartal 2010 til 745 millioner i første kvartal 2011, sier hun.
Konkursene i Johs. Lunde-systemet og Emblem Eiendom (som til sammen utgjorde rundt 300 millioner kroner) er altså holdt utenom, men likevel økte summene også her med nær 25 prosent.
Det konkursraset som Lindorff i januar i år spådde i bygg- og anleggsbransjen, har foreløpig latt vente på seg - selv om antallet byggekonkurser ble doblet i Nordland og Sør-Trøndelag. På landsbasis var det imidlertid, kvartal mot kvartal, 12,8 prosent færre konkurser i denne bransjen.

Med utsikter til en økning i det generelle rentenivået, mener imidlertid både Staib og Skaaret at det er grunn til å følge enda bedre med på kunder og klienter fremover - uansett bransje.
- Inntrykket er at en god del norske bedrifter er mer utsatt og kanskje litt dårligere forberedt på effektene av en renteøkning nå enn tidligere, sier Skaaret.
- Det er viktigere å kredittvurdere nye kunder og overvåke kredittverdigheten til sine eksisterende kunder. Nå kan de «gode, gamle» kundene fort begynne å slite, sier Staib."