Forsiden / Produkter / Personsøk

Personsøk

CreditEasy gir deg kvalitetssikret informasjon om personer. På den måten kan du redusere risiko for tap, og samtidig få et solid beslutningsgrunnlag som muliggjør optimal kundebehandling.

  • Vi hjelper deg med å finne ut hvem som har betalingsevne og betalingsvilje.
  • Vi gir deg økt trygghet i forhold til at riktige kunder får riktig kreditt.

Vår persondatabase inneholder informasjon om ca 4,2 millioner nordmenn, og dekker alle behov ved kredittvurdering av privatpersoner.

Personsøket inneholder informasjonselementer som basis personalia, Decision Score Person, skatteligning (tre siste år), beregnet bruttoinntekt, navn- og adressehistorikk, næringsinteresser, betalingsanmerkninger og frivillige pantstillelser.

Decision Score Person vil på en enkel og brukervennlig måte fortelle deg hvilke kunder som har høy, middels og lav risiko for mislighold. På bakgrunn av omfattende analyser har vi funnet de viktigste variablene som best predikerer sannsynligheten for at personer vil pådra seg mislighold (en betalingsanmerkning eller en inkassosak) innen 12 måneder. De ulike variablene, og kombinasjonen av disse, avgjør hvilken sone en person havner i. I tillegg benytter vi også en rekke overstyrende policyregler som kan ha betydning for kredittgivning utover den statistiske sannsynligheten for mislighold.