Spørsmål og svar

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om vår tjeneste. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på er det bare å ta kontakt.

Feil på informasjonen

Hvis du mener det er noe feil på informasjonen vi har om deg, er du velkommen til å ta kontakt med oss slik at vi raskt kan få avklart om det er noe vi kan korrigere umiddelbart, eller om vi trenger dokumentasjon fra deg for å endre i vår database.

Skatteligning: Vi forholder oss til de opplysninger vi mottar fra ligningskontoret. Er det feil i opplysningene i skatteligningen må vi ha en kopi av Skatteoppgjøret fra det feilregistrerte året etter at feilen er rettet opp. Dette kan du få ved å kontakte ditt lokale kemnerkontor. De tallene som er relevante for oss er nettoformue, alminnelig inntekt og utlignet skatt.

Riktig skatteoppgjør kan sendes per post til Bisnode Credit, Innsyn egenopplysning, Postboks 1419 Vika, 0115 Oslo, eller scannes og sendes til ksp.no@bisnode.no

Adresse: Vi oppdaterer din adresse mot Folkeregisteret og andre offisielle kilder. Hvis vi har registrert feil adresse på deg kan du ta kontakt med oss, så sjekker vi manuelt og foretar nødvendige korrigerer.

Anmerkninger: Ikke send kvitteringer til oss, men send det direkte til det inkassoselskapet/advokaten som har saken. Hvis det gjelder anmerkninger, som pant i eiendom/løsøre, blir dette stående til det er slettet i det aktuelle registeret. Ta kontakt med inkassobyrået som står som innsender for å få de til å korrigere opplysningene (sendes til namsmannen).

Næringsinteresser: Ta kontakt direkte med Brønnøysundregisteret på tlf 75 00 75 00.