Forsiden / FAQ / Informasjon registrert på meg / Skatteligning / inntekt

Spørsmål og svar

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om vår tjeneste. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på er det bare å ta kontakt.

Skatteligning / inntekt

Vi mottar skatteligningen direkte fra Skatteetaten, og den blir offentliggjort i oktober hvert år. Vi mottar kun informasjon om din alminnelige inntekt, hvor mye du har betalt i skatt, hvilken skatteklasse du er registrert i og hvor mye som er oppført som formue på deg.

Alminnelig inntekt er definert som "den nettoinntekt som fremkommer på grunnlag av skattelovgivningens regler om skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader og tap." (ref. Skatteetaten)

Enkelt fortalt er alminnelig inntekt det du sitter igjen med i netto etter at all skatt og alle fradrag er trukket fra, og som du da reelt har til å betale for mat, strøm, lån osv. 

Bruttoinntekt er summen av skattepliktige inntekter som lønnsinntekt, næringsvirksomhetsinntekter, kapitalinntekter, pensjonsinntekter og visse stønader. Dette er ikke et beløp vi mottar fra Skatteetaten, men beregnes gjennom en utregningsmodell basert på informasjon fra Skatteetaten.