Spørsmål og svar

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om vår tjeneste. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på er det bare å ta kontakt.

Hva betyr scoring?

Scoring er en statistisk metode for beregning av sannsynlighet for mislighold, hvor risiko blir uttrykt ved hjelp av en soneskala; sone 1 (høy risiko), sone 2 (moderat risiko) og sone 3 - 5 (lav risiko). Scoring er basert på en sammenstilling av opplysninger på deg fra vårt register sammen med statistiske opplysninger om personer med samme alder, inntekt, formue og lignende.

Vår scoremodell er ment som en beslutningsstøtte i kredittarbeidet, og den endelige beslutningen om godkjenning eller avslag foretas av vår kunde.