Forsiden / Våre analyser

Våre analyser

Vår analyseavdeling er ledende på kredittscoring i Norge og Norden, og leverer alt fra konkrete analyser til gjennomgang av kundenes arbeids- og kredittprosesser, med påfølgende forslag til løsning.

Be om tilbud 

Scorekort

Vi bygger et bredt spekter av kundespesifikke scorekort, deriblant application, behaviour og churn.

Et scorekort utviklet av Bisnode gir kunden økt salg (flere grønne kunder), effektiviseringsgevinst (færre gule kunder) og redusert tap.

Scorekortene er unike i markedet på grunn av vår tilgang til inkassoinformasjon. 

Bonitetsanalyse

I en bonitetsanalyse benytter vi Lindorffs unike generiske inkassoinformasjon. Ved å bonitetsvaske kundens data kan vi ut i fra et inkassoperspektiv skille mellom gode og mer risikable kunder.

Analysen gir vår kunde råd om hvordan man kan redusere tap og øke lønnsomheten. Inkassodataene, kombinert med Lindorffs erfaringer, gir presise tapsprediksjoner. Man kan også evaluere kredittpolitikk, markedsføring, agenter og salgskontorer. 

Decision Review

Decision Review er en analyse som undersøker kredittpolitikken til vår kunde, med mål om å finne konkrete tiltak for å bedre lønnsomheten. Vi benytter kundens egen inkassohistorikk, kredittsøkhistorikk, porteføljedata og generisk inkassoinformasjon (bonitetsdata) for å teste tre ulike deler av kundens kredittpolitikk:

  • Policyreglene
  • Cut-off
  • Scorekortet

Flere analyser Levert av Bisnode