Forsiden / Om oss

Om oss

CreditEasy, tidligere kjent som Soliditet Decision, er en webportal levert av Bisnode Norge AS (tidligere AAA Soliditet AS), som igjen er eid av Bisnode AB. I denne portalen får du kredittinformasjon og tjenester innen beslutningsstøtte, rådgivning, analyse- og scorekortutvikling.

Soliditet Decision AS var et eget selskap som ble kjøpt opp og fusjonert inn i AAA Soliditet AS i 2011.

Bisnodes produkter og tjenester er en naturlig del av våre kunders verdiskapningsprosess og vi bistår både med å finne og vurdere nye kunder, samt håndtere eksisterende kunder.

 

Kontakt oss

Kundeutvelgelse

Salgsprosessen er den viktigste og ofte mest ressurskrevende delen av våre kunders virke. Vår erfaring er at unødvendig mange bedrifter bruker mye tid på potensielle kunder som i prinsippet viser seg å være dårlige. Gjennom Bisnode sine løsninger, kan vi gjennom å identifisere kunder som misligholder eller står nær en konkurs, fortelle deg hvem du bør prioritere salgsinnsatsen overfor. 

Vurdering av nye kunder

Selger man på kreditt bør man også kredittvurdere. Bisnode tilbyr kredittsjekk på både foretak og privatpersoner gjennom vår tjeneste, enten via web eller integrert i kundens CRM- eller fagsystem. I vår kreditttvurderingstjeneste CreditEasy, bedømmes risiko ved å benytte scoring som modellverk. Scoring er en statistisk metode som gir meget gode prediksjoner. For optimal kredittpolitikk tilbyr vi også skreddersydde beslutningsmodeller og analyser.

Håndtering av eksisterende kunder

De fleste bedrifter er flinke til å vurdere kundene sine ved oppstartstidspunkt. Realiteten er riktig nok slik at de fleste tapene skjer hos eksisterende kunder i porteføljen. Gjennom overvåking får man rask kontroll over alle kritiske hendelser som kan forårsake tap i en kundeportefølje.