Forsiden / Våre produkter

Våre produkter

Personsøk

Foretakssøk

Overvåking

Utland

Datavask

Andre produkter

 • Kvalitetssikret og oppdatert informasjon
 • Scorekort for optimal kredittvurdering og beslutningsstøtte
 • Overvåking som fanger opp risiko i din portefølje
 • Mulighet for å oppgradere ditt abonnement med flere nyttige produkter og tjenester
 • Kvalifiserte beslutninger som gir økt lønnsomhet. Si JA til de riktige kundene! 

Be om tilbud (Vi svarer deg i løpet av neste virkedag)

Personsøk

CreditEasy gir deg kvalitetssikret informasjon om personer. På den måten kan du redusere risiko for tap, og samtidig få et solid beslutningsgrunnlag som muliggjør optimal kundebehandling.

 • Vi hjelper deg med å finne ut hvem som har betalingsevne og betalingsvilje.
 • Vi gir deg økt trygghet i forhold til at riktige kunder får riktig kreditt.

Vår persondatabase inneholder informasjon om ca 4,2 millioner nordmenn, og dekker alle behov ved kredittvurdering av privatpersoner.

Les mer om personsøk

Personsøket inneholder informasjonselementer som basis personalia, Decision Score Person, skatteligning (tre siste år), beregnet bruttoinntekt, navn- og adressehistorikk, næringsinteresser, betalingsanmerkninger og frivillige pantstillelser.

Decision Score Person vil på en enkel og brukervennlig måte fortelle deg hvilke kunder som har høy, middels og lav risiko for mislighold. På bakgrunn av omfattende analyser har vi funnet de viktigste variablene som best predikerer sannsynligheten for at personer vil pådra seg mislighold (en betalingsanmerkning eller en inkassosak) innen 12 måneder. De ulike variablene, og kombinasjonen av disse, avgjør hvilken sone en person havner i. I tillegg benytter vi også en rekke overstyrende policyregler som kan ha betydning for kredittgivning utover den statistiske sannsynligheten for mislighold.

Lukk

Foretakssøk

CreditEasy gir deg kvalitetssikret informasjon om foretak. På den måten kan du redusere risiko for tap, og samtidig få et solid beslutningsgrunn­lag som muliggjør optimal kundebehandling.

 • Vi hjelper deg med å finne nye, lønnsomme kunder.
 • Vi avdekker risiko slik at du unngår tap, samtidig som du sparer tid og penger.
 • Vi gir deg økt trygghet i forhold til at riktige kunder får riktig kreditt.

Med verdifull, kvalitetssikret informasjon om alle registrerte juridiske foretak i Enhetsregisteret hjelper vi våre kunder å redusere risiko for tap gjennom optimal kredittvurdering og beslutningsstøtte. Løsningen vår er godt egnet for både store, små og mellomstore bedrifter. 

Les mer om foretaksøk

Vår database inneholder både kritiske infor­masjonselementer som regnskap, betalingsanmerkinger og kredittscore, og dybdeinfor­masjon som for eksempel historikk, bransje, styresammensetning og informasjon om signatur/prokura.

Tre hovedelementer gjør vår tjeneste unik:

Decision Score Foretak beregner sannsynligheten for uerholdelighet (konkursåpning, tvangsavvikling, insolvens og/eller akkord) på et foretak innen 12 måneder. Flere ulike variabler, og kombinasjonen av disse, avgjør scoren. I tillegg påvirker også unike policyregler kredittvurderingen utover den statistiske sannsynligheten.

Payment Index rangerer AS etter deres sannsynlighet for mislighold, dvs. en beregning av sannsynligheten for en ubetalt inkassosak etter 90 dager på inkasso.

Decision Limit beregner anbefalt maksimal kreditt for foretakstypene AS, ASA, BA, BBL, GFS og SPA som ligger i sone 3-5. Modellen er et supplement til Decision Score Foretak, og gir økt trygghet for at riktige kunder får riktig kreditt.

Lukk

Overvåking

Vår overvåkingstjeneste varsler deg fortløpende ved endringer i din kundeportefølje av foretak. Du mottar beskjed via e-post så snart en endring inntreffer, enten det gjelder nytt regnskap, nye betalingsanmerkninger eller endret kredittverdighet.

 • Med overvåking har du oversikt over dine kunder, samtidig som du unngår tap på krav og sparer tid og ressurser.
 • Overvåking av eksisterende kunder er viktig da disse står for 80 % av alt tap.

Å kredittsjekke nye kunder er viktig, men det er like viktig å ha god oversikt over allerede eksisterende kunder. Kredittverdighet kan endre seg fra dag til dag, og selv en tilsynelatende god kunde kan plutselig gå konkurs.

Les mer overvåking

Ved å overvåke kundeporteføljen, slipper du jevnlige kredittsjekken av kundene dine. I stedet får du fortløpende beskjed om viktig informasjon som for eksempel konkurser, slettemeldinger og scoreendringer. Du administrerer overvåkingsporteføljen selv, og kan fritt legge til og fjerne kunder du ønsker eller ikke ønsker å overvåke.

Du mottar automatisk beskjed via e-post ved endring av følgende elementer: Decision Score, policyregel, fusjon/fisjon, konkurs, opphørsmelding, slettemelding, ikke levert regnskap, regnskap ankommet, betalingsanmerkninger, daglig leder, styresammensetning, aksjekapital, revisor, foretaksnavn, adresse, under avvikling og melding om akkord. Vi tilbyr også spesifisert overvåking hvor du selv velger de elementene som er viktigst for din bedrift å ha oversikt over.

Lukk

Utland

Som CreditEasy-kunde kan du kredittsjekke utenlandske foretak direkte gjennom tjenesten. Du får også tilgang til å bestille NBK Nordic Business Key - selekteringsverktøyet som hjelper deg finne nye, lønnsomme kunder i din målgruppe.

 • Kredittsjekk dine forretningsforbindelser over hele verden
 • Få direkte tilgang til kritiske nyheter om dine kunder
 • Finn de riktige prospekter for nettopp ditt foretak

 

Les mer om utenlandssøk og NBK

Nordiske søk - direkte tilgang til svenske, danske og finske kredittrapporter

Du kan bestille nordiske kredittrapporter mens du er inne på tjenesten. Du bestemmer selv hvilket språk rapporten skal være på (norsk, svensk, dansk, finsk eller engelsk). Samtlige rapporter oppdateres daglig og inneholder rating fra den nordiske ratingmodellen AAA. Modellen vurderer hvor kredittverdig et selskap er og skalaen går fra AAA - høyeste kredittverdighet, til C - kreditt frarådes.

 

Internasjonale søk - bestill kredittrapporter fra hele verden

Du har muligheten til å kredittsjekke dine forretningsforbindelser over hele verden. D&B Interactive har over 130 millioner rapporter på foretak verden over og tilbyr flere ulike rapporter som passer nettopp ditt informasjonsbehov - D&B Compact Report, D&B Report, D&B Comprehensive Report (innenfor EU) og Business Information Report (utenfor EU).

 

Nordic Business Key (NBK) - selekteringsverktøyet for deg som enkelt og raskt vil finne nye, lønnsomme kunder i din målgruppe - i hele Norden

Enten du er ute etter potensielle kunder i spesifikke bransjer eller du generelt vil satse på foretak med god økonomi - med NBK finner du nye, lønnsomme kunder ut fra dine ønskede kriterier. med daglig oppdatert informasjon som adresse, bransje, beslutningstakere, omsetning og så videre, får du selv muligheten til å kombinere ulike kriterier for å finne de riktige prospekter for nettopp ditt foretak.

 

Lukk

Datavask / Datauttrekk

Korrekte data er en forutsetning for enhver virksomhet med kunderegistre over en viss størrelse. Vi hjelper deg med dette ved å utføre en datavask på kundeporteføljen din.

 • Vi oppdaterer kundedatabasen din med korrekt data
 • Vi beriker kundeporteføljen din med verdifull informasjon

Gjennom datavask av kundeporteføljen din oppdateres kundebasen samtidig som informasjon etter ditt ønske tilføres. Vi identifiserer foretak/personer og oppdaterer med korrekte data fra våre databaser.

Les mer om datavask

Vi beriker kundeporteføljen din med verdifull informasjon gjennom tilførsel av dataelementer som for eksempel generell kontaktinformasjon, kredittverdighet, finansiell informasjon og betalingsanmerkninger.

Vi utfører også uttrekk fra våre databaser fundert på bestemte kriterier. Du bestemmer selv hvilke informasjonselementer du vil inkludere, for eksempel bransje, omsetning, kredittverdighet, postnummer, fylke og foretaksform.

Lukk

Andre produkter og tjenester Levert av Bisnode

MediaRisk

Vi gir deg direkte tilgang til kritiske nyheter om foretak, sortert etter risiko.

MediaRisk skanner gjennom alle medieoppslag i norske aviser og velger ut de kritiske nyhetene som har negativ effekt på et foretaks økonomiske situasjon. Eksempelvis kan en alvorlig arbeidskonflikt eller brann i varelageret innebære økonomiske risikoer som ikke fanges opp i normal kredittsammenheng. Med nyhetsoppdatering 24 timer i døgnet, avdekkes dermed risiko utover det som fremkommer ved vanlig kredittsjekk.

Utvikling av scorekort

Scoring bygger på statistiske metoder som predikerer sannsynligheten for at en viss hendelse skal inntreffe, for eksempel at en kunde går til inkasso eller et foretak går konkurs. Vi utvikler ulike typer scoremodeller til bruk i salg og markedsføring, så vel som kredittvurdering og betalingsoppfølging.

Vi tilbyr et bredt spekter av kundespesifikke scorekort: Application, Behavior, Churn og markedsseleksjon. Scorekort gir deg som kunde økt salg, effektiviseringsgevinst og redusert tap.

Kundetilpasset kredittmodell

Med en egen kredittmodell kan man tilpasse beslutningen til egen bransje og risikoprofil.

Vi tilbyr skreddersydde modeller hvor beslutningsreglene er tilpasset kundens behov og hvor kundens egne data er de sentrale elementene i tilpasningsprosessen.

Vi kan implementere både våre egne generiske policyregler og spesialtilpassede regler for kunden. 

Eget mislighold

Tjenesten gir full oversikt over inkassosaker som dine kunder allerede har hos deg i det de kredittsjekkes.

Vi mulig­gjør innsyn i eget misligholdsregister og kredittopp­lysninger i samme tjeneste. Er du inkassokunde hos Lindorff, tilbyr vi deg muligheten til å kombinere egne data med ekstern kredittinformasjon som gir deg en bedre kredittvurdering. 

Eget mislighold kan også tas med i beregningen i en egen kredittmodell eller scorekort.

Analysetjenester

Vi har en egen analyseavdeling som tilbyr førsteklasses analyser innenfor kreditt og risikostyring.

Avdelingen er ledende på kredittscoring i Norge og Norden, og leverer alt fra konkrete analyser til gjennomgang av kundenes arbeids- og kredittprosesser, med påfølgende forslag til løsning.

Integrasjon - Web services

Som kunde har du mulighet til å integrere kredittvurderingstjenesten CreditEasy og andre eksterne tjenester i ditt eget system via vårt system DecisionMaker.

For mer informasjon, se integrerte tjenester under spørsmål og svar.