Forsiden / Produkter / Eksterne tjenester

Eksterne tjenester

Få tilgang til alt du trenger via oss!

For å gjøre jobbhverdagen enklere for våre kunder tilbyr vi nyttige eksterne tjenester integrert i vår webløsning. De som jobber med kreditt har ofte behov for informasjon utover vanlige kredittopplysninger, og av den grunn tilbyr vi tilgang til følgende aktuelle tjenester.

Be om tilbud (Vi svarer deg i løpet av neste virkedag)

Løsøre

  • Få online tilgang til Løsøreregisteret integrert i vår webløsning.

Løsøreregisteret er et tinglysingsregister for rettigheter og pant i løsøre. En tinglysing medfører at rettigheten, eller pantet, blir registrert som heftelse på den person eller det foretak pantekravet retter seg mot. Tinglysingen gir rettsvern overfor kreditorer. Sammen med opplysninger fra Foretaksregisteret og Regnskapsregisteret kan en pantattest fra Løsøreregisteret gi et godt bilde av for eksempel en potensiell kunde eller samarbeidspartner.

Eiendomsregisteret (EDR)

Bisnode tilbyr kvalitetssikret informasjon om personer. På den måten kan du redusere risiko for tap, og samtidig få et solid beslutningsgrunnlag som muliggjør optimal kundebehandling.

  • Vi hjelper deg med å finne ut hvem som har betalingsevne og betalingsvilje.
  • Vi gir deg økt trygghet i forhold til at riktige kunder får riktig kreditt.

Vår persondatabase inneholder informasjon om ca 4,3 millioner nordmenn, og dekker alle behov ved kredittvurdering av privatpersoner.

Det sentrale folkeregister (DSF)

  • Få online tilgang til Det sentrale folkeregister integrert i vår webløsning.

Det sentrale folkeregister er et register over alle tildelte fødselsnummer for personer som er bosatt i Norge etter 01.10.1964, eller som er registrert i skattemanntall, trygdesystem eller lignende. Persondataene blir daglig oppdatert fra Det sentrale folkeregister (DSF) hos Skattedirektoratet.

Match:it

  • Få online tilgang til Match:it integrert i vår webløsning.

Med Match:it sin oppslagsløsning får du en forbedret søkefunksjon. Løsningen inneholder telefon- og adresseopplysninger basert på kilder som teleselskaper, posten, næring og offentlig. Dersom du er usikker på hva kunden heter, kan du få en flervalgsliste og verifisere at du har rett person eller foretak før en eventuell kredittsjekk.

Originalt årsregnskap

  • Få online tilgang til bestillingstjenesten av årsregnskap fra Brønnøysund.

Originalt årsregnskap med noter og beretninger sendes deg umiddelbart pr. e-post i PDF-format.