Forsiden / Produkter / Foretakssøk

Foretakssøk

CreditEasy gir deg kvalitetssikret informasjon om foretak. På den måten kan du redusere risiko for tap, og samtidig få et solid beslutningsgrunn­lag som muliggjør optimal kundebehandling.

  • Vi hjelper deg med å finne nye, lønnsomme kunder.
  • Vi avdekker risiko slik at du unngår tap, samtidig som du sparer tid og penger.
  • Vi gir deg økt trygghet i forhold til at riktige kunder får riktig kreditt.

Med verdifull, kvalitetssikret informasjon om alle registrerte juridiske foretak i Enhetsregisteret hjelper vi våre kunder å redusere risiko for tap gjennom optimal kredittvurdering og beslutningsstøtte. Løsningen vår er godt egnet for både store, små og mellomstore bedrifter. 

Vår database inneholder både kritiske infor­masjonselementer som regnskap, betalingsanmerkinger og kredittscore, og dybdeinfor­masjon som for eksempel historikk, bransje, styresammensetning og informasjon om signatur/prokura.

Tre hovedelementer gjør vår tjeneste unik:

Decision Score Foretak beregner sannsynligheten for uerholdelighet (konkursåpning, tvangsavvikling, insolvens og/eller akkord) på et foretak innen 12 måneder. Flere ulike variabler, og kombinasjonen av disse, avgjør scoren. I tillegg påvirker også unike policyregler kredittvurderingen utover den statistiske sannsynligheten.

Payment Index rangerer AS etter deres sannsynlighet for mislighold, dvs. en beregning av sannsynligheten for en ubetalt inkassosak etter 90 dager på inkasso.

Decision Limit beregner anbefalt maksimal kreditt for foretakstypene AS, ASA, BA, BBL, GFS og SPA som ligger i sone 3-5. Modellen er et supplement til Decision Score Foretak, og gir økt trygghet for at riktige kunder får riktig kreditt.