Forsiden / Produkter / Overvåking

Overvåking

Vår overvåkingstjeneste varsler deg fortløpende ved endringer i din kundeportefølje av foretak. Du mottar beskjed via e-post så snart en endring inntreffer, enten det gjelder nytt regnskap, nye betalingsanmerkninger eller endret kredittverdighet.

  • Med overvåking har du oversikt over dine kunder, samtidig som du unngår tap på krav og sparer tid og ressurser.
  • Overvåking av eksisterende kunder er viktig da disse står for 80 % av alt tap.

Å kredittsjekke nye kunder er viktig, men det er like viktig å ha god oversikt over allerede eksisterende kunder. Kredittverdighet kan endre seg fra dag til dag, og selv en tilsynelatende god kunde kan plutselig gå konkurs.

Ved å overvåke kundeporteføljen, slipper du jevnlige kredittsjekken av kundene dine. I stedet får du fortløpende beskjed om viktig informasjon som for eksempel konkurser, slettemeldinger og scoreendringer. Du administrerer overvåkingsporteføljen selv, og kan fritt legge til og fjerne kunder du ønsker eller ikke ønsker å overvåke.

Du mottar automatisk beskjed via e-post ved endring av følgende elementer: Decision Score, policyregel, fusjon/fisjon, konkurs, opphørsmelding, slettemelding, ikke levert regnskap, regnskap ankommet, betalingsanmerkninger, daglig leder, styresammensetning, aksjekapital, revisor, foretaksnavn, adresse, under avvikling og melding om akkord. Vi tilbyr også spesifisert overvåking hvor du selv velger de elementene som er viktigst for din bedrift å ha oversikt over.