Spørsmål og svar

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om vår tjeneste. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på er det bare å ta kontakt.

Decision Score Foretak

Decision Score Foretak beregner sannsynligheten for uerholdelighet (konkursåpning, tvangsavvikling, insolvens og/el. akkord) på et foretak innen 12 måneder.
Ved foretaksformen ENK og ved vurdering av personer som ansvarlig deltaker beregnes sannsynligheten for mislighold. Se Decision Score Person for forklaring til mislighold.
I modellene er det også bygget inn policykoder. Dette er elementer som vil ha betydning for kredittgivning utover den statistiske sannsynligheten. Se oversikt over policykoder.

 

Decision Score 1 - Kreditt kun mot sikkerhet
Et foretak i denne sonen har en statistisk sannsynlighet for uerholdelighet (konkursåpning, tvangsavvikling, insolvens og/el. akkord) på 28,8% innen 12 måneder.
Foretaket har en statistisk sannsynlighet for å få en betalingsanmerkning på 31% innen 12 måneder.

Decision Score 2 - Moderat risiko: Større kreditter bør sikres
Et foretak i denne sonen har en statistisk sannsynlighet for uerholdelighet (konkursåpning, tvangsavvikling, insolvens og/el. akkord) på 4,9% innen 12 måneder.
Foretaket har en statistisk sannsynlighet for å få en betalingsanmerkning på 25% innen 12 måneder.

Decision Score 3 - Kredittverdig
Et foretak i denne sonen har en statistisk sannsynlighet for uerholdelighet (konkursåpning, tvangsavvikling, insolvens og/el. akkord) på 1,3% innen 12 måneder.
Foretaket har en statistisk sannsynlighet for å få en betalingsanmerkning på 15% innen 12 måneder.

Decision Score 4 - Høy kredittverdighet
Et foretak i denne sonen har en statistisk sannsynlighet for uerholdelighet (konkursåpning, tvangsavvikling, insolvens og/el. akkord) på 0,4% innen 12 måneder.
Foretaket har en statistisk sannsynlighet for å få en betalingsanmerkning på 6% innen 12 måneder.

Decision Score 5 - Høyeste kredittverdighet
Et foretak i denne sonen har en statistisk sannsynlighet for uerholdelighet (konkursåpning, tvangsavvikling, insolvens og/el. akkord) på 0,1% innen 12 måneder.
Foretaket har en statistisk sannsynlighet for å få en betalingsanmerkning på 2% innen 12 måneder.