Spørsmål og svar

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om vår tjeneste. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på er det bare å ta kontakt.

Decision Score Person

Decision Score Person forteller deg hvilke kunder som har høy og lav risiko for mislighold de neste 12 månedene. I vår persondatabase har vi kredittinformasjon om ca 4,2 millioner nordmenn, noe som gir oss et verdifullt grunnlag for vår scoremodell.
I modellen er det også bygget inn policykoder. Dette er elementer som vil ha betydning for kredittgivning utover den statistiske sannsynligheten. Se oversikt over policykoder

 

Decision Score 1 - Høy risiko
En person i denne sonen har en statistisk sannsynlighet for mislighold på 55,3% innen 12 måneder.

Decision Score 2 - Moderat risiko
En person i denne sonen har en statistisk sannsynlighet for mislighold på 11,9% innen 12 måneder.

Decision Score 3 - Lav risiko
En person i denne sonen har en statistisk sannsynlighet for mislighold på 5,9% innen 12 måneder.

Decision Score 4 - Lav risiko
En person i denne sonen har en statistisk sannsynlighet for mislighold på 4,3% innen 12 måneder.

Decision Score 5 - Lav risiko
En person i denne sonen har en statistisk sannsynlighet for mislighold på 1,2% innen 12 måneder.