Spørsmål og svar

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om vår tjeneste. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på er det bare å ta kontakt.

Payment Index

Payment Index er en scoringløsning for etablerte AS som rangerer foretakene etter sannsynlighet for mislighold. Det vil si sannsynligheten for at disse har en ubetalt inkassosak etter 90 dager på inkasso.

Foretak som har høy sannsynlighet for å ha en ubetalt inkassosak plasseres i rød sone, mens foretak med lav sannsynlighet plasseres i grønn sone.

Payment Index vises kun på etablerte AS, da de er den eneste foretaksformen med denne scoringen.
 

Rød sone
Et foretak som er i rød sone har 46,1% sannsynlighet for å ha en ubetalt inkassosak etter 90 dager på inkasso. 4,5% av alle norske AS finnes i denne sonen.
Et foretak i denne sonen har 6 ganger så høy sannsynlighet for å ha en ubetalt inkassosak etter 90 dager enn gjennomsnittet av norske foretak.

Gul sone
Et foretak som er i gul sone har 13,7% sannsynlighet for å ha en ubetalt inkassosak etter 90 dager på inkasso. 12,7% av alle norske AS finnes i denne sonen.
Et foretak i denne sonen har dobbelt så høy sannsynlighet for ubetalt inkassosak etter 90 dager enn gjennomsnittet av norske foretak.

Grønn sone
Et foretak som er i grønn sone har 3,5% sannsynlighet for å ha en ubetalt inkassosak etter 90 dager på inkasso. 82,8% av alle norske AS'er finnes i denne sonen.
Et foretak i denne sonen har halvparten så høy sannsynlighet for ubetalt inkassosak etter 90 dager enn gjennomsnittet av norske foretak.